Zestawy pompowe

Zestawy pompowe typu : ZHUSV , ZHEV , ZHCM , ZHM , ZHA , ZHSF  – opis.

Zestawy pompowe firmy BELSAN są przeznaczone do podnoszenia i stabilizacji ciśnienia wody w instalacjach hydraulicznych , wody bytowej. Zestawy pompowe przygotowane są do montażu w :
 - domach jedno i wielorodzinnych ,
 - blokach mieszkalnych ,
 - obiektach użytku publicznego ,
 - obiektach przemysłowych ,
 - zakładach przemysłowych ,
 - liniach technologicznych ,
 - stacjach uzdatniania wody ,
 - wodociągach ,
 - systemach nawadniających ,

 
Zestawy pompowe i wielopompowe dzięki optymalnemu doborowi pomp i sterowania , zapewniają bezawaryjną pracę  i poprawność działania. Jednocześnie pozwalają użytkownikowi na monitorowanie parametrów pracy zestawu i regulację podstawowych parametrów.
Zestawy wielopompowe BELSAN budowane są w oparciu o pompy :
 - z silnikami elektrycznymi i spalinowymi ,
 - pionowe , poziome , poziome samozasysające , głębinowe .
 - specjalnego wykonania .

Zestawy wielopompowe BELSAN budowane są jako :
-  2-pompowe ,
-  3-pompowe ,
-  4-pompowe ,
-  5-pompowe ,
-  6-pompowe ,


Budowa zestawów pompowych :
pompy zestawów pompowych montowane są na wspólnej podstawie (ramie)  wykonanej ze stali AISI 304 , ze specjalnymi stopami amortyzującymi .
Pompy zestawów pompowych podłączone są równolegle poprzez zawory odcinające i zwrotne do kolektorów odpowiednio ssącego i tłocznego wykonanego ze stali nierdzewnej .
Pozostałe elementy wyposażenia zestawu pompowego :
 - manometry – kontrola ciśnienia wody na kolektorze ssącym i tłocznym ,
 - przetworniki ciśnienia – pomiar ciśnienia tłoczonej wody ,
 - presostaty - kontrola ciśnienia ,
 - czujniki obecności wody ,
 - zbiorniki wyrównawcze .
Wszystkie zestawy wyposażone są w system automatyki i zasilania , zabezpieczający bezobsługową i bezawaryjną pracę zestawu .
Szafy zasilająco-sterownicza jako :
układ zasilania i sterowania  SZH… wykonany w  szafie montowanej na stelażu zestawu pompowego lub w  wykonaniu specjalnym – do montażu na ścianie , przygotowanej do przymocowania do podłoża , do montażu na zewnątrz. Obudowa szafy SZH.. jest w wykonaniu metalowym , malowana proszkowo o dużym stopniu szczelności .  
Szafa typu SZH… w zależności od typu zestawu może być wyposażona w :
- elementy zabezpieczające i sygnalizacyjne ,
- elementy zabezpieczające , sygnalizacyjne , sterujące ,
- elementy zabezpieczające i sygnalizacyjne , sterujące i falowniki .
Szafy zasilająco-sterownicze SZH… zapewniają :
- stabilizację ciśnienia zestawów pompowych na zadanym poziomie ,
- stabilizację przepływu zestawów pompowych w zadanej wielkości ,
- pracę zestawu pompowego zgodnie z zadaną charakterystyką zewnętrzną ,
- pracę naprzemienną pomp ,
- „uśpienie” pomp w przypadku gdy nie ma rozbioru wody ,
- autonomiczna praca pomp zestawu ,
- pracę zestawu nawet przy uszkodzeniu się jednej z pomp .
Szafy zasilająco-sterownicze SZH… zabezpieczają przed :
- niewłaściwym zasilaniem elektrycznym ,
- brakiem fazy napięcia zasilającego ,
- zwarciem ,
- przeciążeniem silników pomp ,
- pracą „na sucho” pomp .
Szafy zasilająco-sterownicze SZH… sterowanie i sygnalizacja :
- sterowanie ręczne i automatyczne ,
- wprowadzanie ustawień parametrów zestawu ,
- sygnalizacja załączenia zasilania elektrycznego ,
- sygnalizacji pracy, gotowości , awarii ,
- wyświetlanie i archiwizacja parametrów i historii zdarzeń zestawu pompowego w panelu   
   sterowania ,
- kasowanie stanów alarmowych ,
- zdalne sterowanie i monitorowanie parametrów zestawu pompowego za pomocą łącza  
   eternetowego lub GSM wykorzystując odpowiedni protokól .